Length må være mellom 1 og 2097152

Om du får feilmeldingen "Length må være mellom 1 og 2097152" er det fordi et eller flere av dine vedlegg er større enn maksimal størrelse per vedlegg, som er 2MB. 

Det har ingenting med lengde på søknadsteksten eller noe annet å gjøre, så for å kunne sende søknaden må du da justere størrelsen på dine vedlegg.

length.png


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.