Kompetansebasert rekruttering

Ofte snakkes det om kompetansebasert rekruttering, noe som for mange kandidater er et ukjent begret.

På Rekrutteringsbloggen har en av våre samarbeidspartnere beskrevet hva som ligger i begrepet:


Malin LIndeløv skriver om kompetansebasert rekruttering 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.